Hotline
  • GỌNG KÍNH JOHN LENNON
  • GỌNG KÍNH JOHN LENNON
  • GỌNG KÍNH JOHN LENNON
  • GỌNG KÍNH JOHN LENNON

GỌNG KÍNH JOHN LENNON

Size: 42 - 24 - 150 Chất liệu: Được sản xuất 100% nhựa Acecate thân thiện với môi trường và người sử dụng

Số lượng:
1
  • Chi tiết sản phẩm
  • Bình luận
Size: 42 - 24 - 150 Chất liệu: Được sản xuất 100% nhựa Acecate thân thiện với môi trường và người sử dụng;

Gọng John huyền thoại

"...Imagine all the people

Sharing all the world...

You may say Im a dreamer,

But Im not the only one,

I hope some day you'll join us,

And the world will live as one."

"...Tưởng tượng xem tất cả mọi người

Đều sống san sẻ cho nhau

Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng

Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất

Mong rằng ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi

Và thế gian này cùng chung sống như một."

Imagine của John Lennon được xem như một bài thánh ca bất hủ về giấc mơ hoà bình trên thế giới này. Khuyến khích người nghe hãy tưởng tượng về một thế giới hoà bình, ko vật chất, ko biên giới ngăn cách các quốc gia và ko tôn giáo....

Sở hữu gọng John là sở hữu một trong những mẫu kính huyền thoại có giá trị vượt thời gian...

;